فروش دستگاه خود پرداز NCRبا شرایط فروش نقد واقساط

ویژه دسته بندی
فروش دستگاه خود پرداز NCRبا شرایط فروش نقد واقساط
تهیه وارائه خود پرداز های NCRدیواری ولابی.
نصب وراه اندازی ونگهداری انواع خود پردازها در سراسر کشور
تمامی سوئیچ های موجود در کشور این دستگاه هارا حمایت می کنند
دسترسی به نیروی متخصص وقطعات کافی برای پشتیبانی امکان پذیر می باشد.
دستگاه ها وقطعات هزینه نگهداری پایین تری دارند.
فروش دستگاه های خود پرداز NCRبه صورت نقد واقساط.شرکت توسعه ارتباطات آراز.مدیر عامل آقای جواد شهابی

بازدید: ١۴٧٣
تاریخ ارسال: 94/08/23 | تاریخ انقضا: 00/02/16 | تاریخ بروزرسانی: 94/08/26
تماس بگیریدSecImgSesآخرین آگهی های کاربر
قروش دستگاه ATM NCR به صورت نقد واقساط
تمامی سوئیچ های موجود در کشور این دستگاه هارا حمایت می کنند. دسترسی به نیروی متخصص وقطعات کافی برای پشتیبانی امکان پذیر می باشد. ... تماس بگیرید
فروش دستگاه خود پرداز NCRبا شرایط فروش نقد واقساط 6205
تهیه وارائه خود پرداز های NCR دیواری سالنی نصب وراه اندازی ونگهداری انواع خود پردازها در سراسر کشور تمامی سوئیچ های موجود در کشور این دستگاه ها راحمایت می کنند دسترسی به نیروی متخصص وقطعات کافی برای پشتیبانی امکان پذیر می باشد دستگاه خود پرداز NCRهزینه نگهداری پایین تری دارند ... تماس بگیرید
آگهی های بروزرسانی شده
96/03/30 سه شنبه 15:14 لودر 5 تن  اقساطی متن آگهی لودر 5 تن بکهو ماشین نماینده رسمی لودرهای 3 و5 تن شرکت xcmg فروش اقساطی لودر 5تن zl50 برقی و مکانیکی فروش اقساطی لودر 3 تن zl30 برقی و مکانیکی دفتر فروش : 021-366 12 330 021-366 13 544 مشخصات لودر 5 تن zl50xcmg بکهو ماشین * لودر 5 تن zl50 شرکت xcmg مشخصات لودر: تعداد سیلن ...
بکهو ماشین ، ، شماره تماس: mosh